BLOG

İLİM : Varlığı bir türlü kanıtlanamayan Telekinezi, Telepati, Durugörü, Parapsikoloji, Paranormal... gibi olayların geneline verilen addır.

ENERJİ/TELEKİNEZİ : Enerji kainattaki en büyük maddelerden en küçük maddelere kadar herşeyde bulunur. Enerjilerin yönlendirilebilmesiyle telekinetik enerji açığa çıkar ve doğal afetler meydana gelir. Telekinetik bir birey enerjileri yönlendirerek doğal afetler yaratabilir. Büyü diye birşey yoktur. Herşey enerjilerle alakalıdır.

Bknz. Phenomenon Filmi.

Bknz. Kryon Kitapları.

Bknz. Arrival Filmi.

CİN : Bir kurttur. Genel manada üç boyutlu aleme ait değildir. Kurtlar bazı varlıkları koruyan Kara Meleklerdir. Zararlı değillerdir. Çoğu duruma bakılırsa İnsan Düşünebilen ve daha zararlı olabilen bir hayvandır. Tam manasıyla siyah bir karaltı gibidirler. Genel olarak bir görünümleri yoktur.

Bknz. Jupiter Ascending Filmi.

DURUGÖRÜ : Durugörü olayları önceden bilme veya görmeye verilen addır. Eskiden durugörü uzmanları halkın yararına medyumluk yapıyordu. Bknz. Didim Apollon Tapınağı efsaneleri. Zamanla Krallar adına çalışmalar yapıldı. Bknz. Nostradamus. Günümüzde Medyumların amaçsız boş işlerle de uğraştıkları görülebilmektedir.

Bknz. J.K.Rowling Efsanevi Canavarlar nerede bulunur Filmi.

TELEPATİ : Çok uzak mesafelerden bir kişinin başka bir kişi veya kişiler ile düşünce yoluyla iletişim kurmasına verilen addır. Aborijin, Zenciler, Şamanlar tarafından bilinen bir konudur. Bu kavram da büyüye girmeyip tamamen enerji (Düşünce Enerjisi) ile alakalı bir konudur.

Bknz. Marlo Morgan Kitabı.

ENERJİ TİPLERİ : Enerjiler iki türlüdür. Koruyucu enerjiler olabildiği gibi kötü enerjilerde vardır. Kötü enerjiler genellikle göz değmesi (Nazar) ile olur. Düşünce enerjisiyle de birilerine nazar değdirmek mümkündür. Ancak tam manasıyla kötü bir enerjiyse sadece insanları değil hayvanları, bitkileri, doğayı bile etkileyebilir.

ALTINCI HİS : Daha çok doğaüstü varlıklarla iletişim kurma adına denir (Tıpkı Şamanlıkta olduğu gibi) Ancak olacağını önceden görebileceğiniz olaylar için de geçerlidir. Böyle durumlarda kötü olaylara engel olmak için Mistik İnsanlar dua veya kötülüğü kovucu (Kötü Ruhu veya olayı) ritüeller yapmalıdır.

Görüyorsunuz ki tüm dinlerde ve mistik ritüellerde kötülüğü kovmak tek amaçtır. 

PARANORMAL : Durupdururken çıkan bir yangın, durupdururken çıkan bir çiçek türü paranormal bir olaydır. Deprem öncesi görülen yılanlar, insanların evinde çıkan büyük örümcekler bir nevi paranormal olaylardır.

PSİŞİK : İnsanların aklını okuyabilen canlılara verilen addır. Akıl okuma yeteneği ile İnsanlar kime karşı savunmada olacaklarını bilirler.

Bknz. Lucy Filmi.

BEYNE HÜKMETME : Mümkündür. Sinirlilik ve sakinlik arasında yapılan bir durumdur. Ancak İnsanların Hür iradelerine karışılmamalıdır.

METAL BÜKME/YAŞLANDIRMA VEYA BOZMA : Mümkündür. Sinirlilik ve sakinlik arasında yapılan bir durumdur.

Bknz. X-Men Filmleri

GALAKSİLER İLE İLGİLİ BİR TEORİ : Hiçbir Güneş sistemi Galaksisinin tam merkezinde olmaz. Buna Merkez Kaç Kuvveti denir. Hiçbir Galaksi birbirine çok yakın mesafede değildir. Çünkü merkez kaç kuvveti vardır.

KARA DELİK : Kara delikler Galaksiler arası geçiş yapmamızı sağlayan tünellerdir. Başka bir paralel evren ya da çoklu evren sistemi yoktur.

UFO : Evrende görebileceğimiz tüm canlılar çoklu olarak evrimleştirilmiş İnsan veya Hayvan türleridir. Silah bakımından daha aşağı veya daha üstün olabilirler.

VARLIK YARATMA : Bilge bir kimsenin bulunduğu gezegenine fayda sağlayacağını düşündüğü bir varlık yaratma meselesidir. Varlıklar hayvan veya bitki olabilir. Tabiki de Allah'ın ruhunu üflemesiyle vücut bulurlar.

ŞAKRA : Tüm şakraların açılması Kalp Şakrasıyla olur. Bir veya birkaçının tıkanık olması Depresyon/Akıl Hastalıkları gibi psikolojik sorunlara sebep olabilmektedir. Daha çok travma sonrası şakra tıkanıklıkları görülmekte olup, kişilerin korkularının üzerine gitmesiyle psikolojik sorunlar çözülecektir.

KUNDALİNİ : Çift yılan ile sembolize edilen (Yin/Yang) kişinin meleksi ve şeytansı yanlarını açığa çıkaran Kundalini kişilerin kuyruk sokumunda bulunan bir enerjidir. Aynı kavramı Hastalık ve Sağlığın sembolü olan Doktorluk/Hekimlik sembollerinde de görüyoruz. 

GAMALI HAÇ : Svastika temelde evrendeki herşeyde bulunan dört temel element biçimi olan hava, su, toprak, ateş' in sembolüdür. Evrendeki tüm varlıklar bu elementlerle varlık biçimi almışlardır. Tüm varlıkların ruhlarında bu dört elementin izleri görülür. Görüldüğü üzere burçlarda dört temel elementten oluşmuştur.

Bknz. Avatar The Last Airbender Filmi.

HAYAL VE GERÇEK : Bir Mistik hayal ettiği şeyi gerçeğe çevirebilir. Yarattığı yıkıcı veya yapıcı olabilir.

Bir Galaksinin dönüş hızıyla Güneş Sistemi ve Gezegenlerin Dönüş hızı doğru orantılıdır. Gezegen gerilemeleri evren bir karar aldığı vakit gerçekleşir. Astrolojiye göre çoğunlukla yıldız falları çıkmaz çünkü evrenin aldığı kararlar ile insan kararları örtüşmemektedir. Tanrı İnsan hayatlarını etkilemez, Özgür iradeye karışmaz. 

Bknz. Bruce Almighty Filmi.

İnsanlar Temelde üçlü tradisyonu olan varlıklardır. Tradisyonlar Şamanlıkta da aynıdır. Göksel bağınız Meleksi, Yerüstü İnsan ve Yeraltı Şeytansı olacaktır. Maneviyatınız hangi tarafınızı beslerseniz o yönde gelişecektir.

SEVGİ ÇAĞI/ALTIN ÇAĞ : İnsanların Sevgi ve Maneviyat Bakımından geliştiği çağdır. Tabiki sevgi ile birlikte insanların maddi durumları da gelişme gösterir. Kapitalizm maddiyatçı bir bakış açısı olup sadece Güçlü olanın kazanabildiği bir oluşumdur. Sevgi ile Kapitalist oluşumlardan uzaklaşılabilinecektir.

NEFRET : Nefret çağımızın içine düştüğü durumu en iyi özetleyen durumdur. Ancak her karanlık tünelin sonunda bir aydınlık vardır.

Bu Blog sayfasını zamanla geliştirmeyi düşünüyorum.

 

Saygı ve Sevgilerimle.

Şemsa Bilge' 2017